Reglament de Règim Intern

Reglament de Règim Intern

Amb aquest enllaç podeu consultar el Reglament de Règim Intern aprovat pel Consell Escolar on es detallen les normes de convivència i funcionament del centre.