Menjador


Durant l’hora de dinar ja començem a introduir el vocabulari dels aliments en anglès i els nens aprendran a demanar el que necessitin.


Oferim un “Racó dels deures” per qui vulgui avançar la feina!

A Educació Infantil ens guardem una estoneta per llegir un conte en anglès.


Pels més petits, durant els 3 primers mesos oferim el servei de migdiada.


Sense oblidar-nos dels més esportistes!


I recordeu que els divendres podeu portar patins o patinets!!

 

A banda del divendres de patinets i patins, també fem activitats la resta de la setmana:


Plastilina


Pyssla


Taller de “braçalets”


Manualitats


En cas de pluja veurem una pel.lícula en anglès.

BON PROFIT!

El menjador no és només un servei que oferim a les famílies sinó que és un àmbit més en el que vetllem per l’educació integral dels/les nostres alumnes. Es treballen hàbits alimentaris, higiènics i socials. S’utilitza l’anglès com a llengua vehicular.

Els objectius que treballem són:

 • Adquirir hàbits alimentaris.
 • Aprendre a portar una dieta equilibrada.
 • Tenir cura de la nostra higiene personal i mantenir net l’espai que fem servir a l’hora de dinar.
 • Establir relacions positives entre els companys i el personal de la cuina.
 • Donar suport a l’equilibri emocional i l’autonomia personal dels nens/es.

Organització

El servei de menjador contempla les activitats que es realitzen des de les 13.00 h fins a les 15.00 h per Infantil i Primària , i des de les 13.30 h fins a les 15.00 h per Secundària. Inclou l’estona de pati amb vigilància, en la que es realitzen jocs lliures, jocs dirigits, tallers,  pel·lícules (en cas que el temps no ens permeti realitzar activitats al pati). Es respecta la migdiada de les nenes i els nens de P3.

Tot l’alumnat i el professorat del Centre tenen dret a fer ús del servei de menjador,  tant de forma continuada com esporàdica. En aquest cas, cal avisar a secretaria a primera hora del matí.

Els/Les alumnes que tenen problemàtiques alimentàries (celíacs, intoleràncies,  al·lèrgies, ….), hauran de comunicar-ho per escrit, tot adjuntant el certificat mèdic corresponent. Si fos necessari administrar algun tipus de medicament, també s’haurà de comunicar per escrit i haurà d’anar acompanyat de la recepta mèdica i el medicament corresponents.

En cas que el nen o nena es negui a menjar, es parlarà amb les famílies per tal de trobar  una solució.

Es respectarà aquells nens i nenes que, per la seva religió, no puguin menjar algun tipus d’aliment.

Les nenes i els nens d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària, tindran el menjar tallat i la fruita pelada o bé se’ls ajudarà, depenent de l’edat. A partir de P-5 se’ls ensenyarà a utilitzar el ganivet aprofitant els menjars tous. A partir de 3r de Primària es considera que ja han de saber-se pelar la fruita i tallar la vianda.

Equip de menjador

S’encarrega, juntament el/la coordinador/a, de què tot funcioni segons les normes establertes.

 • Organitza els torns dels comensals i dels monitors/es.
 • Vetlla per tal que hi hagi un bon ambient en l’entorn del menjador.
 • Revisa l’estat higiènic-sanitari del menjador i la cuina.
 • Procura que a l’hora de dinar estigui tot a punt.
 • Col·labora amb la resta de l’equip en tot allò que suposi una millora pel funcionament del menjador.
 • Comunica al Director del Centre qualsevol problema que pugui destorbar el funcionament del servei.
 • El nombre de monitors/es dependrà del nombre d’alumnes que utilitzin aquest servei.
 • Vetllen perquè es compleixin les normes de convivència del Centre, tant a l’hora del dinar com a l’hora de lleure.
 • Ensenyen als alumnes a adquirir uns bons hàbits a taula: seure i menjar correctament, utilitzar el tovalló, acabar-se el menjar del plat…
 • Ajuden i ensenyen els nens i nenes a tenir una higiene correcta: rentar-se les mans, fer servir el tovalló, mantenir net el seu espai …
 • Comuniquen al coordinador/a qualsevol contratemps que pugui sorgir, així com, propostes per millorar el servei de menjador.
 • Fan tallers a l’estona que queda després de dinar, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.
 • Controla i gestiona les compres necessàries per tenir el rebost al dia.
 • Controla, juntament amb el Director, les mesures de seguretat i higiene.
 • Prepara el dinar.
 • Fa inventari periòdic dels estris de cuina i sen’encarrega de reposar-los.
 • Té cura de la neteja de la cuina i del menjador.
 • Confecciona els menús trimestrals i els hi comunica als pares.
 • Gestiona tota la documentació necessària per a la inspecció de sanitat.
 • Neteja i para les taules.
 • Prepara les amanides i els postres.
 • Junt amb el cuiner/a, manté net el menjador i la cuina.
 • Ajuda en el que calgui a l’encarregat/da de cuina.

Normes generals: Drets i deures.

 • A ser atès abans, durant i després de menjar.
 • A rebre una alimentació sana i equilibrada.
 • A ser tractat amb dignitat i respecte, així com a donar-los les eines per promoure aquests valors entre ells.
 • El menjar no és una eina de sanció.
 • Tractar al personal del menjador i als companys amb respecte.
 • Col·laborar amb el funcionament del menjador, realitzant les tasques que els pertoquin: desparar la taula i netejar-la, repartir els postres als companys de taula, …..
 • Romandre al pati o als espais destinats en cada moment.
 • De cap manera sortiran del recinte sense autorització dels pares o tutors legals.
 • No podran entrar a les classes ni als passadissos. En cas que sigui necessari, ho faran acompanyats d’un responsable.
 • No entrar a la cuina.

Conductes contràries a les normes de convivència.

 • Parlar a crits.
 • Estar mal asseguts.
 • Tirar qualsevol cosa a terra.
 • Aixecar-se de la taula sense demanar permís.
 • Dinar amb les mans brutes.
 • No fer cas de les indicacions dels monitors.
 • Negar-se a menjar la quantitat mínima que requereix una alimentació sana i equilibrada.
 • Utilitzar un vocabulari obscè.
 • Sortir del recinte escolar sense autorització.
 • Participar en baralles o iniciar-les.
 • Faltar al respecte a qualsevol membre del personal de cuina o companys.

Aquestes conductes reiterades seran sancionades per part de qualsevol membre de l’equip, ja sigui de cuina com de menjador, amb l’objectiu de reconduir aquest comportament.

L’acumulació de 3 sancions pot comportar una sanció més greu, com podria ser la prohibició de fer ús del servei de menjador.